Menu

Wymagania do egzaminu

4 kwietnia 2019 - aktualności

Wymagania egzaminacyjne na 10 Kup Taekwon-do ITF
   1.  formy
          * znajomosc Saju Jirugi – w obu kierunkach
          * znajomosc Saju Makgi – w obu kierunkach
   2. pozycje:
          * Charyot Sogi
          * Narani Junbi Sogi
   3. techniki reczne:
          * Narani So Kaunde Jirugi
          * Gunnun So Kaunde Jirugi – wykonywane w poruszaniu
          * Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
          * Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
          * Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
   4. techniki nozne:
          * Apcha Olligi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
          * Golcho Olligi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
          * Apcha Busigi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
          * Dollyo Chagi – wykonywane w miejscu w pozycji Niunja So
   5. walki:
          * Sambo Matsogi – bez partnera, 2 elementy
   6. ocena sprawnosci fizycznej:
          * test gibkosci i sily
   7. teoria
          * wiedza o Taekwon-do


Wymagania egzaminacyjne na 9 Kup Taekwon-do ITF
Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz:
   1. formy:
          * Saju Jirugi
          * Saju Makgi
   2. uklady:
          * znajomosc ukladu Chon-Ji
   3. techniki reczne:
          * Annun So Kaunde Jirugi
          * Gunnun So Nopunde Jirugi – wykonywane w poruszaniu
          * Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Ap Makgi – wykonywane w poruszaniu
          * Niunja So An Palmok Kaunde Makgi – wykonywane w poruszaniu
   4. techniki nozne:
          * Yopcha Jirugi – wykonywane w miejscu w pozycji Annun So lub Niunja So
          * Apcha Olligi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So
          * Apcha Busigi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So lub Niunja So
          * Dollyo Chagi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Niunja So
          * Dwimyo Apcha Busigi – z pozycji Gunnun So lub Niunja So
   5. walki:
          * Sambo Matsogi – 3 elementy w pozycji Gunnun So z partnerem
   6. ocena sprawnosci fizycznej
          * test gibkosci i sily
   7. teoria
          * wiedza o Taekwon-do


Wymagania egzaminacyjne na 8 Kup Taekwon-do ITF
Wszystkie elementy z zakresu 10 i 9 Kup oraz:
   1. uklady:
          * Chon-Ji
          * znajomosc ukladu Dan-Gun
   2. techniki reczne:
          * Niunja So Palmok Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu
          * Niunja So Sonkal Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu
          * Niunja So Sonkal Yop Taerigi – wykonywane w poruszaniu
          * Niunja So Sang Palmok Makgi – wykonywane w poruszaniu
   3. techniki nozne:
          * Naeryo Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
          * Dwitcha Jirugi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So lub Narani So
          * Yopcha Jirugi (po obrocie) – wykonywane w miejscu (po obrocie w przod na przedniej nodze), w pozycji Niunja So
          * Yopcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu, w pozycji Annun So lub Niunja So
          * Dwimyo Dollyo Chagi – z pozycji Niunja So
          * Dwimyo Yopcha Jirugi – z pozycji Niunja So
   4. walki:
          * Sambo Matsogi – 6 elementow z partnerem, 3 elementy w Gunnun So, 3 elementy w Niunja So
   5. ocena sprawnosci fizycznej
          * test gibkosci i sily
   6. teoria
          * wiedza o Taekwon-do


Wymagania egzaminacyjne na 7 Kup Taekwon-do ITF
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz:
   1. uklady:
          * Chon-Ji, Dan-Gun
          * znajomosc ukladu Do-San
   2. techniki reczne:
          * Gunnun So Sun Sonkut Tulgi – wykonywane w poruszaniu
          * Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi – wykonywane w poruszaniu
          * Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
          * Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi – wykonywane w poruszaniu
   3. techniki nozne:
          * Naeryo Chagi (po obrocie) – wykonywane w miejscu (po obrocie w przod na wykrocznej nodze), w pozycji Niunja Sogi
          * Goro Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
          * Bandae Goro Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
          * Naeryo Chagi – wykonywane w poruszaniu, w pozycji Niunja So
          * Dwitcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu do przodu, w pozycji Niunja So
          * Yopcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Annun So
          * Dwimyo Goro Chagi – z pozycji Niunja So
          * Dwimyo Naeryo Chagi – z pozycji Niunja So
   4. walki:
          * Ibo Matsogi – 3 elementy, w poznanych dotychczas pozycjach
   5. ocena sprawnosci fizycznej
          * test gibkosci i sily
   6. teoria
          * wiedza o Taekwon-do 


Wymagania egzaminacyjne na 6 Kup Taekwon-do ITF
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz:
   1. uklady:
          * od Chon-Ji do Do-San
          * znajomosc ukladu Won-Hyo
   2. techniki reczne:
          * Gunnun So Dollimyo Makgi – w poruszaniu
          * Niunja So Sonkal Anuro Nopunde Taerigi – w poruszaniu
          * Gojung So Kaunde Baro Jirugi – w poruszaniu
   3. techniki nozne:
          * Yopcha Jirugi – w poruszaniu, w pozycji Niunja So
          * Naeryo Chagi (po obrocie) – w poruszaniu (po obrocie na wykrocznej nodze w przod), w pozycji Niunja So
          * Goro Chagi – w poruszaniu, w pozycji Niunja So
          * Bandae Goro Chagi – w poruszaniu w pozycji Niunja So
          * Dwimyo Dwitcha Jirugi – pozycji Niunja So
          * Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°) – z pozycji Niunja So
          * Dwio Dollimyo Naeryo Chagi (180°) – wykonywane zakroczna noga z obrotem, z pozycji Niunja So
   4. walki:
          * Ibo Matsogi – 6 elementow, w poznanych dotychczas pozycjach
          * Hosin-sul – 5 elementow
   5. ocena sprawnosci fizycznej
          * test gibkosci i sily
   6. teoria
          * wiedza o Taekwon-d


Wymagania egzaminacyjne na 5 Kup Taekwon-do ITF
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz:
   1. uklady:
          * od Chon-Ji do Won-Hyo
          * znajomosc ukladu Yul-Gok
   2. techniki reczne:
          * Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi
          * Gunnun So Sonbadak Golcho Bandae Makgi
          * Gunnun So Ap Palkup Taerigi
          * Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
          * Gunnun So Doo Palmok Nopunde Yop Makgi
          * Dwimyo Jirugi
          * Dwimyo I-jung Jirugi
   3. techniki nozne:
          * Bandae Dollyo Chagi – wykonywane w pozycji Niunja So
          * Dwimyo Bandae Goro Chagi – wykonywane w pozycji Niunja So
   4. walki:
          * Ilbo Matsogi – 10 elementow
          * Hosin-sul – 8 elementow
   5. ocena sprawnosci fizycznej
          * test gibkosci i sily
   6. teoria
          * wiedza o Taekwon-do 


Wymagania egzaminacyjne na 4 Kup Taekwon-do ITF
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6 i 5 Kup oraz:
   1. uklady:
          * od Chon-Ji do Yul-Gok
          * znajomosc ukladu Joong-Gun
   2. techniki reczne:
          * Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi
          * Niunja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
          * Niunja So Bandae Kaunde Jirugi
          * Gunnun So Sonbadak Noollo Makgi
          * Gunnun So Sang Joomuk Sewo Jirugi
          * Gunnun So Sang Dwijibo Jirugi
          * Gunnun So Kyocha Joomuk Chookyo Makgi
          * Gunnun So We Palkup Taerigi
          * Dwitbal So Sonbadak Ollyo Makgi
          * Gojung So Digutja (Mongdung-I) Makgi
          * Dwimyo Dung Joomuk Yop Taerigi
   3. techniki nozne:
          * Dwimyo Bandae Dollyo Chagi
   4. walki:
          * Ilbo Matsogi – 10 elementow
          * walka wolna bezkontaktowa – bez sprzetu
          * Hosin-sul – 10 elementow
   5. rozbicia – test skutecznosci technik
          * Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska, zasieg reki z dlonia zacisnieta w piesc, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mezczyzni ponad 3 osobami, kobiety ponad 2 osobami, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Gunnun So Ap Joomuk Jirugi – 1 deska (mezczyzni)
          * Niunja So Sonkal Yop Taerigi – 1 deska (kobiety)
          * Apcha Busigi – 2 deski
          * Yopcha Jirugi – 2 deski
          * egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testow sily, w tym jedno rozbicie reka)
   6. ocena sprawnosci fizycznej
          * test gibkosci i sily
   7. teoria
          * wiedza o Taekwon-do


Wymagania egzaminacyjne na 3 Kup Taekwon-do ITF
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 Kup oraz:
   1. uklady:
          * od Chon-Ji do Joong-Gun
          * znajomosc ukladu Toi-Gye
   2. techniki reczne:
          * Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo Makgi
          * Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Tulgi
          * Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi
          * Gunnun So Dwijibun Sonkut Tulgi
          * Niunja So DooPalmok Najunde Miro Makgi
          * Kyocha So Kyocha Joomuk Noollo Makgi
          * Annun So Bakat Palmok San Makgi
          * Moa So Dung Joomuk Yopdwi Taerigi (w miejscu)
   3. techniki nozne:
          * Aap Moorup Ollyo Chagi
          * Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (360°)
          * Dwimyo Dollimyo Dollyo Chagi (360°)
   4. walki:
          * walka wolna
          * Hosin-sul – 10 elementow
   5. rozbicia – test skutecznosci technik
          * Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska, zasieg reki z dlonia zacisnieta w piesc, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mezczyzni ponad 4 osobami, kobiety ponad 3 osobami, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Dwimyo Dollyo Chagi – 1 deska, wysokosc glowy, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Gunnun So Ap Joomuk Jirugi – 1-2 deski (mezczyzni)
          * Niunja So Sonkal Yop Taerigi – 1-2 deski (kobiety)
          * Yopcha Jirugi (po obrocie) – 2 deski (po obrocie w przod na przedniej nodze)
          * Dollyo Chagi – 2 deski
          * egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testow sily – w tym jedno rozbicie reka)
   6. ocena sprawnosci fizycznej
          * test gibkosci i sily
   7. teoria
          * wiedza o Taekwon-do


Wymagania egzaminacyjne na 2 Kup Taekwon-do ITF
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 Kup oraz:
   1. uklady:
          * od Chon-Ji do Toi-Gye
          * znajomosc ukladu Hwa-Rang
   2. techniki reczne:
          * Niunja So Ollyo Jirugi
          * Niunja So Baro Kaunde Jirugi
          * Niunja So Yop Palkup Tulgi
          * Moa So An Palmok Nopunde Yopap Makgi – w miejscu
          * Annun So Sonbadak Miro Makgi – w miejscu
          * Soojik So Sonkal Naeryo Taerigi
   3. techniki nozne:
          * Dollyo Chagi – podwojna koncowka, I-jung Chagi
          * Yopcha Jirugi – podwojna koncowka, I-jung Chagi
          * Mikulmyo Dollyo Chagi – kopniecia ze slizgiem
          * Mikulmyo Yopcha Jirugi – kopniecia ze slizgiem
          * Dwimyo Bandae Dollyo Chagi (360°)
          * Dwimyo Bandae Goro Chagi (360°)
   4. walki:
          * walka wolna
          * walka tradycyjna – zastosowanie elementow z ukladow w ciaglym ruchu – 10 elementow
          * Hosin-sul – 10 elementow
   5. rozbicia – test skutecznosci technik
          * Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska – zasieg w pelni wyprostowanej reki, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mezczyzni ponad 5 osobami, kobiety ponad 4 osobami, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Dwimyo Bandae Dollyo Chagi – 1 deska, wysokosc glowy, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Gunnun So Ap Joomuk Jirugi – 2 deski (mezczyzni)
          * Niunja So Sonkal Yop Taerigi – 1 deska (kobiety)
          * Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi – 2 deski, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Gunnun So Ap Palkup Taerigi – 2 deski
          * Niunja So Dung Joomuk Yop Taerigi – 1 deska (mezczyzni)
          * egzaminator wybiera 5 rozbic (dwa z technik specjalnych i trzy z testow sily, w tym min. jedno rozbicie reka)
   6. ocena sprawnosci fizycznej
          * test gibkosci i sily
   7. teoria
          * wiedza o Taekwon-do


Wymagania egzaminacyjne na 1 Kup Taekwon-do ITF
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2 Kup oraz:
   1. uklady:
          * od Chon-Ji do Hwa-Rang
          * znajomosc ukladu Choong-Moo
   2. techniki reczne:
          * Annun So Bakat Palmok Kaunde Ap Makgi – w miejscu
          * Annun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi – w miejscu i w ruchu
          * Niunja So Bakat Palmok Najunde Makgi
          * Niunja So Kyocha Sonkal Kaunde Yop Makgi
          * Gunnun So Sonkal Dung Nopunde Ap Taerigi
          * Gunnun So Sonkal Nopunde Ap Taerigi
          * Gunnun So Doo Sonbadak Ollyo Makgi
   3. techniki nozne:
          * Goro + Dollyo Chagi – Yonsok Chagi
          * Yopcha Jirugi (po obrocie) – I-jung Chagi
          * Bandae Goro Chagi + Dollyo Chagi – Yonsok Chagi
          * Mikulmyo Goro Chagi – technika ze slizgiem
          * Mikulmyo Naeryo Chagi – technika ze slizgiem
   4. walki:
          * walka wolna
          * walka tradycyjna – zastosowanie elementow z ukladow w ciaglym ruchu, min. 15 elementow
          * Hosin-sul – 10 elementow, w tym 2 w parterze
   5. rozbicia – test skutecznosci technik
          * Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska, zasieg w pelni wyprostowanej reki, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mezczyzni ponad 6 osobami, kobiety ponad 5 osobami, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Dwimyo Goro Chagi – 1 deska na wysokosci glowy, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Dwimyo Yopcha Jirugi – 1 deska na wysokosci glowy, ladowanie w pozycji z rownowaga
          * Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°)
          * Niunja So Sonkal Yop Taerigi
          * Bandae Dollyo Chagi – 2 deski
          * Dwimyo Apcha Busigi – 2 deski
          * egzaminator wybiera 6 rozbic (w tym min. jedno rozbicie reka)
   6. ocena sprawnosci fizycznej
          * test gibkosci i sily
   7. teoria
          * wiedza o Taekwon-do

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *